Ib Jensen tar över efter Jan Secher som ny VD för Perstorp Group

Report this content

Från och med första mars tillträder Ib Jensen som VD för den globala kemikoncernen Perstorp Group. Perstorp har sitt huvudkontor i Malmö och är sedan 2022 en del av PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG). Ib Jensen är en erfaren och uppskattad industriledare med en lång karriär som CFO och med stor erfarenhet av förvärv och integration av förvärvade företag, något som kommer att gagna Perstorps nästa fas.   

Efter mer än 9 framgångsrika år som VD för Perstorp Group har Jan Secher beslutat sig för att ta ett steg tillbaka. Beslutet grundar sig på personliga överväganden och har vuxit fram under en längre tid, sedan innan Perstorp blev förvärvat av PCG, vilket har möjliggjort en grundlig rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare. Ib Jensen har varit CFO för Perstorp i ungefär ett år och var den mest kvalificerade kandidaten för uppdraget baserat på hans kännedom om företaget, långa erfarenhet av specialkemiindustrin och den uppskattning han fått som ledare och kollega från både Perstorp och PCG. Ib har tidigare erfarenhet som CFO och andra ledande roller inom finans och IT från företag som Arxada, Lonza, Syngenta, Danisco och LEGO.

“Jag har haft glädjen och förmånen att leda Perstorp under en spännande och omvälvande period som har gjort företaget till vad det är idag: en föregångare inom hållbarhet med en växande portföljandel specialkemi. Att vara VD för Perstorpkoncernen har varit kronan på min karriär där jag har fått arbeta med fantastiska och inspirerande människor. Jag vill ta tillfället att tacka er alla, kunder, leverantörer, partners och medarbetare, för ert fantastiska stöd. Företaget går nu in i en ny fas i sin mer än 140-åriga historia, och med PCG som ägare öppnar sig många möjligheter som vi inte har sett tidigare. Det är ett perfekt tillfälle att lämna över ansvaret till en erfaren och uppskattad ledare som Ib. Jag är stolt över Perstorp och det fantastiska team som Ib nu tar över ledningen för. Jag önskar dem och honom all lycka och framgång”, kommenterar Jan Secher.

“Jag är glad över att å hela PCG:s vägnar få hälsa Ib välkommen som VD för Perstorp. Han är en erfaren ledare med en djup och omfattande förståelse för specialkemi, utöver en gedigen erfarenhet från affärsutveckling och finans. Han har en nyckelroll i att integrera Perstorp till att bli en del av PCG-familjen, samtidigt som Perstorps affärer fortlöper opåverkat. Hans klokhet, insikter och ledarskap kommer att vara ovärderliga när vi arbetar med att hitta synergier mellan Perstorp och PCG och att ta företaget till nästa fas. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med honom.

Jag vill också uttrycka min uppskattning och tacksamhet gentemot Jan för allt han har bidragit med under de senaste nio åren. Som VD ledde han organisationen genom utmanande tider vilket krävde innovativa steg och lösningar som har varit avgörande för Perstorps framgångar och tillväxt inom specialkemi. Framför allt har han varit drivande i att göra Perstorp till en föregångare inom hållbarhetsområdet, speciellt genom utvecklandet av ett brett sortiment av kemiprodukter baserade på hållbara råvaror. Jag är säker på att Perstorp kommer att stå starkt på den grund som han har lagt,” säger Mohd Yusri Mohamed Yusof, PCG Managing Director/CEO.

“Det är en ära att få ta över som VD efter Jan Secher och jag ser fram emot att leda Perstorp i denna nya, spännande fas. Med PCG som nya ägare, deras engagemang samt stöd från Perstorps starka ledningsgrupp är jag trygg i min förvissning om att vi har en framgångsrik tid framför oss,” kommenterar Ib Jensen.

Jan Secher fortsätter som VD fram till första mars och kommer därefter att verka som rådgivare åt den nya VD:n och styrelseordföranden, med fokus på strategi och att överlämna externa relationer. Monica Jönsson, idag vice CFO, kommer att anta rollen som CFO när Ib Jensen blir VD. PCG har fullt förtroende för Perstorps ledningsgrupp och förväntar sig ett fortsatt framgångsrikt integrationsarbete, liksom hantering av makrofaktorer kopplade till det instabila världsläget.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Svensson, EVP Communications & Sustainable Transformation , cecilia.svensson@perstorp.com Tel +46 733 13 38 20

Perstorp tror på att förbättra vardagen, så att den blir säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för miljarder människor över hela världen. Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar våra innovationer med väsentliga egenskaper till en mängd olika produkter som används varje dag, överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till vindkraftverksparken och den lokala mjölkbonden. Enkelt sagt, vi arbetar för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda. 

Perstorp grundades 1881, våra innovativa produkter och lösningar bygger på 140 års erfarenhet och representerar en komplett kedja av lösningar inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Perstorp har cirka 1 500 anställda och tillverkningsenheter i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen år 2021 uppgick till 13.5 miljarder kronor. Sedan 2022 är Perstorp en del av PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG), Malaysias ledande kemikalieföretag och del av PETRONAS-koncernen. 

Läs mer på www.perstorp.com 

Prenumerera

Media

Media