Stabil profil och tillväxt bakom framgångsrikt 2008 och lovande 2009

Idén att starta en sammanslutning av små hotell med enskilda ägare föddes när Leena och Pelle Höbinger för 6 år sedan ägde och drev ett litet hotell i Dalarna. Tillsammans med Sten Franson byggdes sedan hotellkedjan Petit Hotel. Idag är Petit Hotel Sveriges snabbast växande hotellkedja och omfattar nu 39 hotell i världen med en total omsättning 2008 på 200 miljoner. Med en stadig profil, ”Små hotell med stora kök”, målinriktat och engagerat arbete av många hotellägare under ledning av entreprenörskapet på huvudkontoret, ska kedjan växa vidare. Under 2009 införs gemensamt bokningssystem, miljö- och kvalitetscertifiering.

– Petit Hotel har idag en stabil profil, engagerade hotellmedlemmar och en professionell grund att arbeta vidare från, säger Leena Höbinger, VD för Petit Hotel. Det faktum att samtliga hotell drivs av sina respektive ägare är den bästa tänkbara förutsättningen. Lägger man därtill gemensam marknadsföring samt ett ständigt arbete med kvalitets- och miljöfrågor kan vi idag efter fem år konstatera att vi är bra, riktigt ordentligt framgångsrika. Omsättningen för 2008 med 200 miljoner är ett kvitto på det, vi hade planerat att nå 180 miljoner, så vi har all anledning att vara nöjda och stolta.

Ett stort kliv i kedjans femåriga historia sker i mars månad när man inför ett gemensamt bokningssystem. Nu kan gäster boka on-line på Petit Hotels hemsida. Där finns samtliga hotell, med lediga rum samt weekendpaket utlagda. Under året kommer samtliga hotell nå samma värdegrund i och med att kvalitets- och miljöcertifiering genomförs.

– Jag vill betona att även om vi tillhör en gemensam kedja är vi alla olika. Profilen är densamma, hotellen ligger på landsbygden, bra kök som alltid arbetar med lokala råvaror, men i övrigt är det olikheten som är charmerande. Vi finns spridda över hela Sverige, man kan bo på slott, i herrgård, i genuina skånelängor, dalagårdar eller på designade nybyggda hotell. Vi hyllar olikheterna och de upplevelser som det innebär för våra gäster.

Just nu distribueras kedjans nya katalog ut. Vilken färg den ska ha har blivit en ”clou”. I år är den bordeauxfärgad vilket tillför en viss elegans. Här kan man läsa om de 29 svenska Petit hotell och 10 Petit Hotel Pearls i världen, totalt omfattar kedjan idag 540 rum. Katalogen är utmärkt som resekatalog samt inspirerande kvällsläsning för planering av kortsemestrar eller konferenser i enskild miljö.

– Vi räds inte svåra tider utan ser med tillförsikt fram mot 2009, vår väg är noga planerad och vi är starka tillsammans, avslutar Leena Höbinger.

Media

Media