Petrosibirs årsredovisning publicerad på hemsidan

Petrosibirs årsredovisning finns tillgänglig för nedladdning på www.petrosibir.com.

Den svenska versionen av årsredovisningen kan nu laddas ned från www.petrosibir.com. En engelsk version kommer att publiceras inom cirka två veckor. Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig på årsstämman och kommer att distribueras till alla aktieägare.

Petrosibirs årsstämma kommer att hållas måndag 16 juni 2008 kl 10 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Petrosibir, tfn +46 709-565 141

Om oss

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering av olja och gas. Bolaget äger en prospekteringslicens i republiken Basjkirien sydväst om Ural i Ryssland.