Abstracts accepterade för presentation vid ERS

Report this content

PExA AB (”PEXA”) meddelar att fem abstracts baserade på företagets teknologi har godkänts för presentation på ERS den 7–9 september 2020. Forskargrupper från Sverige, Tyskland och Finland, kommer presentera nya resultat där PExAs metod att samla material från de små luftvägarna har använts.

Fem abstracts, där PExAs metod använts inom bland annat astmaforskning, Lungtransplantation och effekter av rökning, har accepterats för presentation på årets upplaga av ERS (European Respiratory Society International Congress). Kongressen är i år virtuell och interaktiv. ERS är världens största kongress inom luftvägar och associerade lungsjukdomar.

En forskargrupp i Lund presenterar resultat som pekar mot att PExA har potential att identifiera och monitorera utveckling av lungavstötning hos patienter som genomgått lungtransplantation. Forskare vid Göteborgs Universitet och vid AstraZeneca presenterar data rörande effekter från rökning. Bland annat visar man förändringar på ett specifikt protein, som sedan tidigare föreslagits som en potentiell biomarkör för KOL. Vidare påvisas en signifikant effekt från rökning på ytterligare ett antal relevanta proteiner.

Jörgen Östling, forskningschef på PExA kommenterar:
”Det är glädjande att forskningsresultat baserade på PExAs teknologi rapporteras på viktiga vetenskapliga kongresser som ERS. En av de mer intressanta studierna visar att PEx-prover bär på signaler som återspeglar sjukdomsprocesser som är förknippade med rökning. Resultaten vittnar om att PExAs metod skapar förutsättningar för identifiering av biomarkörer för KOL och lungcancer, något som efterfrågas av sjukvården över hela världen. Andra intressanta forskningsresultat indikerar att enbart mängden av PEx-partiklar ger information om sjukdomsutveckling i lungorna, vilket innebär en potential för PExA inom intensivvård."

Abstracts
• Changes in exhaled breath particles lipid composition following experimental endotoxin challenge. Hannover, Tyskland.
• Proteins in exhaled air in assessment of asthma in children. Espoo, Finland.
• Exhaled breath particles - a potential noninvasive method to detect and monitor chronic allograft dysfunction in lung transplant recipients. Lund, Sverige.
• Proteomic changes in respiratory tract lining fluid associated with smoking. Göteborg, Sverige.
• Activation of the cascade-system in small airways - a pilot study in asthma with small airway involvement. Göteborg, Sverige.

ERS program: https://erscongress.org/programme-2020/access-the-programme

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar