Ny federal kund i Tyskland för PExA

Report this content

PExA AB (”PExA”) har erhållit en order från Tysklands federala institut för säkerhet och hälsa i arbetsmiljön. Affären innebär att kunden köper ett komplett system, PExA 2.1 till ett ordervärde av cirka 385 000 kr.

Institutet har beställt ett komplett system PExA 2.1 för användning av forskare inom bland annat yrkesmedicin. Kunden är den avdelningsforskningsinstitution vid den federala regeringen som ansvarar för alla frågor som rör säkerhet och hälsa i arbetsmiljön. Leverans är planerad till andra kvartalet 2021.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar