• news.cision.com/
  • PExA/
  • Ny vetenskaplig publikation visar för första gången att cytokiner som är erkänt viktiga biomarkörer går att mäta i PEx prover.

Ny vetenskaplig publikation visar för första gången att cytokiner som är erkänt viktiga biomarkörer går att mäta i PEx prover.

Report this content

I studien* som bedrevs vid det välrenommerade Fraunhofer institutet i Hannover, Tyskland samlades PEx-prover från frivilliga försökspersoner. Cytokiner som exempelvis IL-6 och IL-8 kunde identifieras i proverna.

Proverna samlades in efter att man på ett kontrollerat sätt framkallat en inflammation, lik den som man kan få vid bakteriell infektion i lungorna. Vid den efterföljande biokemiska analysen av PEx-proverna kunde forskarna visa att cytokiner som exempelvis IL-6 och IL-8 går att mäta i PEx-prover.

Forskarna konkluderar att upptäckten breddar spektrumet av möjliga tillämpningar av PExAs metod inom såväl experimentell lungforskning som läkemedelsutveckling.

Arbetet är vetenskapligt granskat för publicering i Nature Scientific Report som är en av de mest citerade vetenskapliga tidskrifterna i världen.

Jörgen Östling, forskningschef vid PExA AB kommenterar

  • Det faktum att man lyckats visa att det går att mäta förekomst av så pass viktiga molekyler som IL-6 i det innersta av våra lungor utan behov av kirurgiskt ingrepp är ett viktigt steg i PExA-metodens utveckling för att möta det växande behovet av tidig upptäckt och mer precis diagnostik av lungsjukdomar.

* Inflammatory cytokines can be monitored in exhaled breath particles following segmental and inhalation endotoxin challenge in healthy volunteers . Sci Rep. 2022 Apr 4;12(1):5620.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35379863/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, E-post: info@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg,

 www.pexa.se

Prenumerera