Nya resultat med PExAs metod presenteras i USA

PExA AB (”PEXA”) meddelar att ett abstract baserat på PExAs metod har godkänts för presentation vid American Thoracic Society International Conference, ATS, i Dallas den 17-22 maj 2019. Forskare från Nederländska University Medical Center Groningen kommer sammanfatta nya resultat där PExAs metod har använts för att studera de små luftvägarna hos astmatiker.

Forskarna visar bland annat på signifikanta skillnader i PExA-partikelmassa hos friska individer jämfört med astmatiker och individer med kliniskt återfall i astma. Resultaten kommer att presenteras vid den årligen återkommande konferensen ATS i USA. Med sina cirka 15 000 deltagare är ATS världens näst största vetenskapliga möte inom luftvägar och associerade lungsjukdomar.

Abstract
Small Airways Disease Parameters Defined by PExA Particle Mass in Asthma, Asthma Remission and Healthy Controls.

Länk: https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2019.199.1_MeetingAbstracts.A1293

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar