PExA: Posterpresentation under årets Fraunhofer-seminarium

PExA AB (”PExA”) meddelar att en poster som beskriver resultat från en proteomics baserad analys av PEx-prover har accepterats för presentation vid Fraunhofer-seminariet "Models of Lung Disease" i Hannover 18-19 januari 2018. Seminariet arrangeras av Fraunhofer ITEM i samarbete med Tysklands Center för Lungforskning.

Vid årets upplaga av Fraunhofer-seminariet som går av stapeln i Hannover, Tyskland, den 18-19 januari 2018 presenteras en poster med resultat från en genomförd studie. Forskare från AstraZeneca och Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet har i studien påvisat att PEx-prover innehåller biomarkörer, som är relevanta för luftvägssjukdomar.

Fraunhofer-seminariet samlar cirka 100 deltagare från industri och akademi. Mötet fokuserar på prediktiva sjukdomsmodeller för de olika luftvägssjukdomar som drabbar människor. Fraunhofer ITEM (Institute for Toxicology and Experimental Medicine) är bland Europas ledande organisationer inom tillämpad forskning. 

Postern kommer presenteras av Jörgen Östling, (PhD). Jörgen har en lång vetenskaplig karriär från AstraZeneca och har nyligen påbörjat sin anställning på PExA som ’Manager, Biochemical Analysis and Research’.

Titel på postern är: Exploring particles from exhaled air as a new source for protein biomarkers from the airways. 

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar