• news.cision.com/
  • PExA/
  • PExA AB: Order från internationellt ledande läkemedelsbolag om 10 instrument till ett värde om 3,2 MSEK

PExA AB: Order från internationellt ledande läkemedelsbolag om 10 instrument till ett värde om 3,2 MSEK

Report this content

Ett globalt läkemedelsbolag tecknar avtal med PExA AB gällande leverans och installation av tio system PExA 2.1, för användning i ett internationellt läkemedelsutvecklingsprojekt. Ordern innebär att kunden hyr tio system i tolv månader till ett totalt ordervärde om cirka 3,2 miljoner SEK inklusive inköp av engångsprodukter.

Avtalet tecknas efter en omfattande leverantörskvalificering och ordern innebär att PExA ska leverera och installera tio kompletta system PExA 2.1 med tillbehör, avsedda för forskning inom läkemedelsutveckling.

- Vårt produkterbjudande är helt klart starkare efter sommarens lansering av PEx-sPOT teknologin. Våra användare får nya och bättre möjligheter att analysera det biokemiska innehållet i PEx-prover, såväl inom forskning med målsättning att identifiera biomarkörer för lungsjukdom som för studier av behandlingseffekter vid framtagning av nya läkemedel, säger Erik Ekbo, VD för PExA AB.

PExAs teknologi, som via utandningsluft möjliggör insamling av biologiskt material från de innersta delarna av lungan, skapar helt nya möjligheter för identifiering av biomarkörer som kan fånga upp sjukdomssignaler tidigt och för utveckling av nya läkemedel.  

Leveranserna är planerade att starta under fjärde kvartalet 2021 och pågå till och med första kvartalet 2022. Orderintäkterna kommer fördelas under hyresperioden.

Denna information är sådan som PExA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-07 08:55 CET.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.