PExA arrangerar internationell workshop

Report this content

PExA AB (“PExA”) kommer tillsammans med Avdelningen för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Göteborgs Universitet genomföra en internationell workshop för PExAs kunder samt nya potentiella användare. Workshopen arrangeras i Göteborg och startar imorgon den 11 april.

På två-dagars workshopen, som sponsras av Hjärt-Lung fonden, deltar närmare 50 forskare, läkare och sköterskor från Europa. PExAs kunder, från både akademi och industri, kommer dela nya- och preliminära forskningsresultat inom en rad olika lungsjukdomar. Bolaget informerar om pågående aktiviteter rörande analysmöjligheter samt handhavande av PExA 2.0-systemet. Mötet leds av Professor Anna-Carin Olin vid AMM.

Erik Ekbo, VD på PExA:
- Det är med glädje vi konstaterar en så fin uppslutning och ett stort engagemang bland dessa internationellt framträdande forskningsinstitutioner, vilka leder utvecklingen mot såväl ny diagnostik som mer effektiva behandlingsmetoder. Mötet är designat för att stimulera erfarenhetsutbyte och för att uppmuntra till forskningssamarbeten, vilket vi ser väldigt positivt på.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar