PExA får större order från Göteborgs Universitet

PExA AB (”PExA”) meddelar att bolaget erhållit en beställning av tre system, PExA 2.0, från Göteborgs Universitet.

PExA säljer och utvecklar ett forskningsinstrument, som i syfte att studera lungsjukdomar möjliggör insamling av material från de små luftvägarna via utandningsluft. Nu meddelar bolaget att man genomfört en affär som innebär att Avdelningen för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Göteborgs Universitet köper tre PExA 2.0 system. PExA levererar de tre systemen, exklusive vissa funktioner som återanvänds från de funktionsprototyper, PExA 1.0, AMM äger sedan tidigare. Leverans sker per omgående till ett sammanlagt ordervärde om 705 000 SEK.

Forskargruppen ”Biomarkörer och luftvägsinflammation” på AMM, som leds av Professor Anna-Carin Olin, upphovsman bakom och styrelseledamot i PExA, har sedan tidigare åtta exemplar av funktionsprototypen PExA 1.0.

Professor Anna-Carin Olin kommenterar
”Instrumenten ska primärt användas som en del i det världsunika forskningsprojektet SCAPIS, Swedish Cardio Pulmonary bioImage Study, som huvudfinansieras av Hjärt-Lungfonden. Studien pågår vid universitetssjukhus i Sverige och har som övergripande målsättning att hitta metoder för en förbättrad riskbedömning för hjärt- och lungsjukdomar. Totalt inom SCAPIS kommer cirka 30 000 svenska individer genomgå omfattande undersökningar och materialet kommer utgöra en av världens största kunskapsbanker och skapa goda möjligheter för nya forskningsgenombrott. PExAs metod kommer att användas för att karakterisera sjukdomsprocesser i små luftvägar och mer specifikt identifiera skillnader vid astma och KOL. Vi hoppas att resultaten på sikt kan bidra till förbättrad individualiserad behandling utifrån biomarkörer i utandningsluften.”

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar