PExA inbjudet till brittiskt nätverksmöte

PExA AB (”PExA”) kommer att medverka i ett brittiskt nätverksmöte som syftar till att utveckla interdisciplinära partnerskap och samarbeten för att ta fram nya diagnostiska tester för personer med astma.

PExA har som enda utländska företag inbjudits att presentera sin teknologi och hur den kan bidra till utvecklingen av nya diagnostiska metoder och verktyg för astma. Initiativtagare till mötet vilket genomförs i London den 2 maj 2019 är Asthma UK och Innovate UK. Man har bjudit in lungläkare och forskare med särskilt intresse för astmadiagnostik från sjukvård, akademi samt medicinteknisk industri.

Under workshopen kommer ett 60-tal läkare/forskare från Storbritanniens ledande universitetssjukhus och forskningsinstitut samt även representanter för NHS, National Health Service (den statliga organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien) att medverka.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar