• news.cision.com/
  • PExA/
  • PExA ingåravtal om forskningssamarbete med Janssen och Göteborgs Universitet för attidentifiera biomarkörer i utandningsluft

PExA ingåravtal om forskningssamarbete med Janssen och Göteborgs Universitet för attidentifiera biomarkörer i utandningsluft

Report this content

Det svenska medicintekniska bolaget PExA AB (“PExA”) tillkännager att bolaget ingått ett samarbetsavtal med Janssen Research & Development, LLC, ett av Janssen’s läkemedelsbolag inom Johnson & Johnson och Göteborgs Universitet.

PExA, som fokuserar på att utveckla och kommersialisera en unik teknologi för insamling av potentiella biomarkörer i utandningsluft, utsågs nyligen som vinnare i Carcinogenic Exposure Meter Quickfire Challenge.

Tävlingen arrangerades av Johnson & Johnson Innovation, the Lung Cancer Initiative (LCI) at Johnson & Johnson, och Janssen i syfte att hejda tobaksepidemin.

Som en del av samarbetet kommer Janssen att finansiera ett utvecklingsarbete, baserat på kliniska PEx-prover, för att identifiera kategorier av biomarkörer som potentiellt kan upptäcka cancerframkallande skador till följd av tobaksexponering.

Erik Ekbo, VD på PExA kommenterar:

“Att ingå samarbete med ett av världens mest innovativa läkemedelsbolag innebär ett betydande steg framåt i vår utveckling mot nya smarta lösningar för patientnära diagnostik.”

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar