PExA meddelar första beställningen från Tyskland

Report this content

PExA AB (”PExA”) meddelar att man erhållit en order av ett komplett system PExA 2.0 från Tyskland. Kunden, Fraunhofer ITEM, är ett av Europas ledande forskningsinstitut.

PExA har ingått avtal med Fraunhofer ITEM som innebär att kunden hyr ett komplett system, PExA 2.0, under sex månader. Ordervärdet, inklusive tillbehör, uppgår till cirka 150 000 kr och installation är planerad att ske i slutet av mars 2018.

Fraunhofer ITEM (Institute for Toxicology and Experimental Medicine) är en av de större organisationerna inom tillämpad lungforskning och erbjuder kontraktsforskning till bland annat läkemedelsbolag för utveckling av nya terapeutiska metoder. 

VD Erik Ekbo kommenterar
I vår bransch är det oerhört viktigt att förankra ny teknologi bland opinionsbildare och vi är mycket glada över att Fraunhofer, som är ett av de främsta  forskningsinstituten, ska börja använda vår produkt. Beställningen från Tyskland innebär att vi nu har kunder i sex länder vilket stärker vår position inför fortsatt expansion. 

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar