PExA möter internationella företag vid matchmaking-event

Report this content

PExA AB (”PExA”) kommer att delta på matchmaking-evenemanget Ignite Healthtech, som går av stapeln i Göteborg den 28 november. Syftet med evenemanget är att innovativa startups och medverkande bolag som exempelvis AstraZeneca, bioMerieux, Bonnier Healthcare, Capio, Essity, Novartis, Pfizer och Roche ska få möjligheter att mötas och utforska förutsättningar för potentiella samarbeten.

Erik Ekbo, VD för PExA, kommenterar
”Vi ser mycket fram emot att medverka på Ignite Healthtech i Göteborg. Ett antal av de globala aktörerna inom läkemedel och diagnostik har valt att boka enskilda möten med oss, ett tydligt tecken på att PExA väcker allt mer uppmärksamhet inom vår bransch. Vi får nu en mycket bra möjlighet att föra enskilda samtal med de internationella bolagen inom läkemedel och diagnostik, vilket skulle kunna leda till framtida samarbeten.”

För mer information om Ignite Healthtech: https://ignitesweden.org/events/2019/5/17/ignite-medtech

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar