PExA mottog pris vid ceremoni anordnad av Johnson & Johnson

PExA AB (“PExA”) mottog igår sitt pris som vinnare av “Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge”, en tävling anordnad av Johnson & Johnson Innovation, JLABS och Janssen Research & Development, LLC, vid en ceremoni i Göteborg. Ceremonin anordnades i Göteborg av Johnson & Johnson och vid ceremonin deltog en delegation av ledande befattningshavare på Johnson & Johnson, PExAs styrelse och ledning samt inbjudna intressenter och media. Under ceremonin motiverades vikten av forskning inom lungcancer och varför PExA-metoden bedöms vara en av de metoder som bedöms ha störst potential att förändra forskningsfältet.

vre rad fv Svante Hjer Erik Ekbo AnnaCarin Olin Jrgen stling frn PExA AB Nedre rad Representanter frn Johnson  Johnson och Janssen Research  Development LLC
Övre rad f.v.: Svante Höjer, Erik Ekbo, Anna-Carin Olin, Jörgen Östling från PExA AB 
Nedre rad: Representanter från Johnson & Johnson och Janssen Research & Development, LLC

För mer information om Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge, se följande hemsida: https://jlabs.jnjinnovation.com/quickfire-challenges/carcinogenic-exposure-meter-quickfire-challenge

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar