• news.cision.com/
  • PExA/
  • PExAs avtal om forskningssamarbete med Göteborgs Universitet och Janssen avslutas

PExAs avtal om forskningssamarbete med Göteborgs Universitet och Janssen avslutas

Report this content

PExA AB (“PExA”) och Göteborgs Universitet har informerats av Janssen Research & Development, LLC, (”Janssen”) om att forskningssamarbetet som parterna ingick i oktober 2019 inte kommer förlängas.

Forskningssamarbetet handlade bland annat om att försöka identifiera kategorier av biomarkörer som potentiellt skulle kunna upptäcka cancerframkallande skador till följd av tobaksexponering. Att avtalet upphör har ingen påverkan på PExAs löpande verksamhet framöver.

Erik Ekbo, VD på PExA kommenterar:
”Vi har verkligen uppskattat samarbetet med Göteborgs Universitet och Janssen och vi utesluter inte framtida samarbetsmöjligheter i den här konstellationen. Globala företag får i sin verksamhet ofta anledning att se över och ändra sin strategiska inriktning och vi har full förståelse för deras behov att prioritera mellan forskningsprogram. Vi har en fortsatt mycket stark tilltro till vår teknologi och arbetar vidare med de initiativ som vi sedan tidigare inlett mot förbättrade analysmetoder för PEx-prover.”

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar