Zeldox ger effektiv dämpning av maniska symtom vid bipolär sjukdom

45 000 svenskar lider av bipolär sjukdom, en allvarlig psykisk sjukdom som karaktäriseras av omväxlande mani och depression. Att få snabb och effektiv dämpning av maniska symtom är viktigt, eftersom patienter kan bete sig impulsivt och farligt. Zeldox (ziprasidon) har nu godkänts för behandling av maniska eller blandade episoder av moderat svårighetsgrad vid bipolär sjukdom. Läkemedlet har visat sig ge snabb symtomlindring och har gynnsam biverkningsprofil.

– På senare år har flera läkemedel med god effekt på mani registrerats. Ett bekymmer är dock att flera av dagens läkemedel, framför allt vid längre tids användning, är behäftade med biverkningar, inte minst med viktuppgång, säger Hans-Peter Mofors överläkare vid Affektiva mottagningen Psykiatricentrum Sollentuna-Sigtuna-UpplandsVäsby. Det är angeläget att finna effektiva och samtidigt skonsamma läkemedel för behandling av akut mani. Zeldox är ett välkommet tillskott för behandlingen av detta potentiellt mycket allvarliga tillstånd, säger överläkare Hans-Peter Mofors. Snabb dämpning av maniska symtom Zeldox är ett nytt alternativ för patienter med bipolär sjukdom som snabbt lindrar maniska symtom. Godkännandet baseras på tre placebokontrollerade studier som inkluderat 853 patienter. Förutom snabb symtomlindring visade resultaten att Zeldox inte ger någon viktuppgång samt ger mindre metabol påverkan i form av förhöjda kolesterol- och insulinnivåer jämfört med placebogruppen. Dessutom indikerade en studie att Zeldox är säkert vid långtidsbehandling av patienter med maniska eller blandade episoder vid bipolär sjukdom. Zeldox är ett atypiskt antipsykotikum som sedan tidigare är godkänt och används vid behandling av schizofreni. Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som det också heter, är en kronisk, psykiatrisk störning som kännetecknas av kraftiga humörsvängningar - från depression till mani med långvariga tillstånd av upprymdhet, överaktivitet eller irritation och aggression. Patienter med bipolär sjukdom löper förhöjd risk för självmord.

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar