EMEA rekommenderar att Pharmacias Genotropin godkänns för behandling av barn födda små

EMEA rekommenderar att Pharmacias Genotropin godkänns för behandling av barn födda små Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s arbetsgrupp CPMP (Committe for Proprietary Medicinal Products) rekommenderar att Genotropin (somatropin för injektion) godkänns för behandling av uttalat dålig tillväxt hos barn som fötts små i förhållande till sin graviditetslängd (SGA= Small for Gestational Age) och ännu vid fyra års ålder inte växt ikapp. SGA beror, förutom på ärftlighet och kromosomavvikelser, på ogynnsamma förhållanden under fosterlivet. Vid två års ålder har ca nittio procent av barnen vuxit ikapp. Om barnet vid fyra års ålder fortfarande är mycket kortvuxet (kortare än -2,5 standard deviationer) kan behandling med Genotropin bli aktuell. Kliniska studier har visat att barn födda SGA svarar mycket bra på behandling och att behandlingen tolereras väl. - Det är mycket ovanligt att ett barn som föds litet förblir kort. Vi vet dock att de barn som fortfarande är korta vid 2 års ålder kommer att förbli påtagligt kortväxta. Enbart 0,1 % av barn i Sverige uppfyller kraven som myndigheterna nu ställer för att möjliggöra tillväxthormonbehandling av SGA. Det handlar således inte om behandling av korta friska barn!! Under de gångna 20 åren har vi i Sverige inom ramen för kliniska prövningar behandlat korta barn födda SGA. Vi vet att de svarar mycket bra på behandling med tillväxthormon, de växer mer, äter mer och orkar mer. Vi vet också att barn som föds små har ökad risk att få det sk. metabola syndromet med hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Förhoppningsvis minskar den risken med tillväxthormonbehandling. För att kunna lära oss mer om bl.a. detta är det angeläget att fortsätta behandla korta barn födda SGA inom ramen för kliniska prövningar, säger Kerstin Albertsson-Wikland, professor vid Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus i Göteborg. I USA är Genotropin sedan juli 2002 godkänt för behandling av SGA. Kontaktperson för media: Petra Eurenius, Informationschef, Pharmacia Sverige AB, 08-695 45 97, 070-268 13 92 Erik Lindh, läkare och specialist i endokrinologi och medicinsk chef på Pharmacia Sverige AB, tel: 08-695 71 00 Kontaktperson för analytiker: Craig Tooman, Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 88 53 [REMOVED GRAPHICS] Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15/7 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad i början av andra kvartalet 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00880/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar