Fjärde kvartalet och helåret 2002

FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2002 PHARMACIA CORPORATION rapporterar en vinstökning på 11 procent per aktie för fjärde kvartalet 2002 * Resultat · Försäljningen av sex viktiga tillväxtprodukter ökade under fjärde kvartalet och under hela året med 13 procent · Försäljningen av cox 2-produkterna ökade med 11 procent under fjärde kvartalet och med 13 procent under hela året; årets försäljning nådde 3,5 miljarder dollar - Bextra sålde för 184 miljoner dollar under fjärde kvartalet; 470 miljoner dollar under hela 2002 - Celebrex/Celebra minskade med 10 procent under fjärde kvartalet; hela årets försäljning minskade med 2 procent till 3,1 miljarder dollar · Xalatan ökade med 8 procent under fjärde kvartalet; hela årets försäljning blev 928 miljoner dollar (+14 procent) · Detrol LA/Detrol/Detrusitol ökade med 44 procent under kvartalet; hela årets försäljning nådde 757 miljoner dollar (+23 procent) · Camptosar minskade med 10 procent under kvartalet; hela årets försäljning minskade med 6 procent till 574 miljoner dollar * Aktuellt om nyckelprodukter · Registreringsansökan inlämnad i Japan för celecoxib (Celebrex/Celebra) · Xalatan godkänt av FDA i USA för användning som förstahandsalternativ vid glaukom och förhöjt ögontryck · Inspra uppnådde målen i den stora studien EPHESUS om hjärtsvikt; en ansökan om utökad indikation kommer att inlämnas till FDA under första halvåret 2003 · Zyvox godkänns av FDA för användning också till barn · Tillväxthormonprodukterna blir flera: Somavert har fått sitt första godkännande * Andra händelser · Pharmacia förstärker sin utvecklingsportfölj på cancerområdet genom avtal med Banyu om J-107088 · Klinisk prövning i fas III inledd för CDP 870 vid behandling av reumatoid artrit · Samgåendet med Pfizer beräknas genomföras under första kvartalet 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar