FTC godkänner Pfizers förvärv av Pharmacia

FTC godkänner Pfizers förvärv av Pharmacia NEW YORK, 14 April - Pfizer Inc tillkännager idag att Federal Trade Commission (FTC) har godkänt Pfizers förvärv av Pharmacia, vilket innebär att affären nu kan genomföras. Företagens gemensamma verksamhet kommer att inledas senare denna vecka. FTCs enhälliga beslut att acceptera förslaget till godkännande av affären kommer efter en global myndighetsöversikt som inkluderar Europakommissionens godkännande den 27 februari. Den genomgripande översikten fastslår att företagen kompletterar varandra väl och att det finns få överlappningar. De försäljningar av produkter och produktkandidater som krävts av myndigheterna är inte materiella. "Vi är mycket nöjda med detta beslut och ser fram emot att verka som ett företag", säger Hank McKinnell, ordförande och koncernchef i Pfizer. "Det nya Pfizer kommer att erbjuda fler produkter som hjälper fler patienter än något annat läkemedelsbolag och vi kommer att fortsätta att vara världsledande inom privatfinansierad biomedicinsk forskning". Kontaktpersoner: Lars Gunneflo VD Pfizer AB 08-519 063 33 0708-50 63 33 Anders Larsson Integrationsansvarig 08-519 063 84 0708-50 63 84 Pfizer är ett av världens ledande läkemedelsbolag med produkter inom terapiområdena hjärta/kärl, respiration, infektion, urologi, smärta och CNS (centrala nervsystemets sjukdomar). År 2002 satsade Pfizer globalt USD 5,2 miljarder på forskning och utveckling. Den globala omsättningen år 2002 var cirka USD 32,4 miljarder. På svenska Pfizer arbetar cirka 330 personer och huvudkontoret ligger i Täby utanför Stockholm. Mer information finns på www.pfizer.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00870/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar