Pharmacia begär avnotering från Stockholmsbörsen

Pharmacia begär avnotering från Stockholmsbörsen Pharmacia Corporation har idag begärt att svenska depåbevis i Pharmacia Corporation ska avnoteras från Stockholmsbörsen. Sista dag för handel med svenska depåbevis är den 11 april 2003. Därefter går det inte att handla med svenska depåbevis i Pharmacia Corporation på Stockholmsbörsen. Sista dag för begäran om konvertering mellan svenska depåbevis och aktier i Pharmacia Corporation är den 11 april 2003. Närmare information kring detta kommer att meddelas av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), som är emissionsinstitut för svenska depåbevis i Pharmacia Corporation. Leverans av aktier i Pfizer Inc till tidigare innehavare av svenska depåbevis i Pharmacia Corporation beräknas ske cirka tre veckor efter att affären mellan bolagen slutligt genomförts. Som tidigare meddelats beräknas affären vara slutligt genomförd under april 2003. Därefter kan tidigare innehavare av svenska depåbevis handla med sina nya Pfizer- aktier. Bolagen kommer att meddela definitivt datum för affärens slutliga genomförande. De innehavare av svenska depåbevis som ännu inte valt alternativ för leverans av nya aktier i Pfizer Inc, dvs. valt mellan EquiServe i USA eller depå* i Sverige, bör göra detta snarast. Det går inte att fortsättningsvis, efter affärens genomförande, förvara sina nya aktier i Pfizer Inc på ett VP-konto hos Värdepapperscentralen (VPC). För ytterligare information: Marianne Bäärnhielm, informationsdirektör: 08-695 72 82, alt. 070-319 50 60 För ytterligare information om Pharmacia och Pfizer, besök bolagens hemsidor: www.pharmacia.se, www.pfizer.se. * Begreppet depå omfattar även kapitalmarknadskonto hos FöreningsSparbanken/samverkande sparbank, servicekonto hos Nordea Bank och konto hos Aktiesparinvest. Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara genomförd under april 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00890/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar