Pharmacia intygar att den ekonomiska redovisningen är korrekt

Report this content

Pharmacia intygar att den ekonomiska redovisningen är korrekt Pharmacia Corporation (noterat på New York-börsen och Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA) lämnade den 13 augusti 2002 ett edsvuret intygande till den amerikanska finansinspektionen, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) som bekräftar riktigheten i den ekonomiska redovisning som inlämnats till SEC under 2002. Intygandet har undertecknats av Fred Hassan, Pharmacias styrelseordförande och VD, och Christopher J. Coughlin, vice VD och finansdirektör. Den 27 juni 2002 utfärdade SEC en förordning om att chefer i ledande ställning i företag ska intyga under ed att företagets senaste årsredovisning och kvartalsrapporter är korrekta. Dessa intyganden är publicerade på SEC:s webbplats (www.sec.gov). Kontaktperson för media Mark V. Krajnak, tel. +1 908 901 8769 Kontaktperson för finansanalytiker Linda C. Heller, tel. +1 908 901 8853 Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad vid slutet av 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00850/wkr0002.pdf

Dokument & länkar