Pharmacia når förlikning i tvisterna med Allergan och Alcon

Report this content

Pharmacia når förlikning i tvisterna med Allergan och Alcon Pharmacia har ingått en global principiell förlikning med Allergan, Inc., för att lösa en patentstrid gällande Allergans produkt för ögonsjukvård, Lumigan (bimatoprost ögondroppar). Undertecknandet av den slutliga överenskommelsen förväntas ske inom de närmaste dagarna. Förlikningen innebär ett slut på alla pågående patentstrider mellan bolagen gällande Lumigan, och innebär att Allergan får fortsätta att sälja Lumigan överallt i världen. Det var Allergan som inledde en rättslig process i USA i mars 2001, innan FDA godkände Lumigan för försäljning i konkurrens med Pharmacias Xalatan. Xalatan (latanoprost ögondroppar) introducerades 1996 och är världens ledande läkemedel för behandling av öppenvinkelglaukom och förhöjt ögontryck. Enligt uppgörelsen kommer Allergan att göra en engångsbetalning till Pharmacia på 120 miljoner dollar, och därefter under en avtalad tidsperiod betala en royalty, vars storlek inte meddelades, på framtida försäljning av Lumigan. Förlikningen med Allergan innebär att Pharmacia denna månad löst två rättsliga tvister i samband med patenträttigheter på oftalmologiområdet. Tidigare i oktober träffade Pharmacia en global uppgörelse med Alcon, Inc., i en patentstrid som berört Alcons ögonläkemedel Travatan (travoprost ögondroppar). Överenskommelsen innebar att alla pågående patentstrider gällande Travatan upphörde, och att Alcon utan hinder kan fortsätta sälja Travatan överallt i världen. I gengäld skall Alcon betala en royalty till Pharmacia under en viss tidsperiod baserad på försäljningen av Travatan hitintills och framöver. "Vi är mycket nöjda med utfallet av dessa juridiska processer", säger Pharmacias VD och koncernchef Fred Hassan. "Vi har alltid hävdat att vi med kraft kommer att försvara vår breda patentportfölj på oftalmologiområdet. Uppgörelserna av dessa båda tvister bekräftar värdet hos våra innovationer och styrkan i vårt patentskydd på detta område." Kontaktperson för media Paul Fitzhenry Tel. +1 908 901 8770 Kontaktperson för finansanalytiker Alex Kelly Tel. +1 908 901 7028 Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad vid slutet av 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar