Program ökar tillgången till viktiga läkemedel i världens fattigaste länder

Report this content

Program ökar tillgången till viktiga läkemedel i världens fattigaste länder Pharmacia Corporation kommer att lansera ett program som kan fungera som modell för att öka tillgången till viktiga läkemedel för de fattigaste befolkningarna i utvecklingsländerna. Det meddelades vid en paneldebatt i samband med Programmet Global Health Initiative, som drivs av World Economic Forum i Davos, Schweiz,. Pharmacia kommer i samarbete med International Dispensary Association Foundation (IDA) att bevilja licenser utan ensamrätt för delavirdine, ett bromsmedel för behandling vid HIV/AIDS, till tillverkare av generiska läkemedel som förbinder sig att tillverka och distribuera produkten till världens fattigaste länder. Programmet presenteras i det senaste numret av medicintidskriften The Lancet. Författare till artikeln är Michael Friedman, Pharmacia, Henk den Besten och Amir Attaran, Harvard. Delavirdin marknadsförs i USA under varumärket Rescriptor (delavirdinmesylat tabletter). Medlet har utvecklats av Pharmacia för behandling av patienter med HIV. Delavirdin godkändes och lanserades i USA 1997 och tillhör den grupp av antiretrovirusmedel som rekommenderas av US Department of Health and Human Services för behandling av HIV/AIDS. Enligt programmet som bedrivs ideellt kommer Pharmacia att ge IDA tillgång till tillverkningstekniken och underlaget för godkännande för delavirdin. IDA får i sin tur rätt att välja de tillverkare av generika som uppfyller kraven på tillverkningskvalitet som ställs. Som världens största icke-kommersiella distributör av generiska läkemedel till utvecklingsländer och biståndsorgan har IDA unika möjligheter att underlätta tillverkning och leverans av generiskt delavirdin till länder med stora behov. Programmet kan hjälpa HIV/AIDS-patienter i 78 utvecklingsländer, inklusive alla afrikanska länder söder om Sahara. Befolkningen i dessa länder är omkring 3,8 miljarder. Länder med en bruttonationalprodukt per capita som ligger under 1200 USD, och där andelen HIV-smittade i befolkningen uppgår till över 1 procent, kommer att vara berättigade till leverans av generiskt delavirdin. "Detta är ett innovativt sätt att lösa de komplicerade frågorna om tillgång till läkemedel, och vi vill gärna få det prövat under realistiska former", sade Fred Hassan, koncernchef för Pharmacia Corporation. "Programmet sammanför den breda grupp av intressenter som behövs för att på ett effektivt sätt tillgodose ett viktigt behov för världens fattigaste länder. Det sker inom ett ramverk som inte skadar det skydd för immaterialrätten som behövs för att stimulera fortsatta investeringar i forskning för nya medicinska genombrott." Hjälpprogrammet har utvecklats av representanter för Pharmacia, IDA och Kennedy School of Government vid Harvard University. The World Economic Forums Global Health Initiative syftar till att öka kvaliteten och kvantiteten hos sjukvårdsindustrins satsningar på att bekämpa HIV/AIDS, tuberkulos och malaria. Global Health Initiative är också en central instans för företagens engagemang för Global Fund. Global Health Initiative fungerar därigenom som en plattform för World Economic Forums satsning på att sammanföra de viktigaste aktörerna för frågor som just nu är mest besvärliga i världen. ### Kontakt för media: Marianne Bäärnheilm, Pharmacia Tel: 08-695 72 82 Mobil: 070-319 50 60 E-post: marianne.baarnhielm@pharmacia.com Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad under första kvartalet 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00410/wkr0002.pdf

Dokument & länkar