Svenska depåbevis byts till aktier i Pfizer Inc. när affären genomförs

Svenska depåbevis byts till aktier i Pfizer Inc. när affären genomförs I och med att handläggarna vid den amerikanska konkurrensmyndigheten (FTC) avslutat sin granskning kvarstår endast ett formellt godkännande från FTC:s styrelse av Pfizer Inc:s köp av Pharmacia Corporation, varefter affären kan genomföras. Detta beräknas ske under april månad. Kort därefter sker bytet från svenska depåbevis i Pharmacia Corporation till aktier i Pfizer Inc. Information om detaljerna kring bytet skickades ut i december till alla innehavare av svenska depåbevis. De depåbevisinnehavare som ännu inte valt alternativ för framtida förvaring av sina aktier i Pfizer Inc., amerikanska EquiServe eller i svensk depå*, bör göra detta snarast. Efter aktiebytets genomförande kommer det inte att vara möjligt att förvara sina nya aktier i Pfizer Inc. på ett VP-konto hos Värdepapperscentralen (VPC). Pharmacia Corporation kommer i ett separat pressmeddelande att informera om vad som gäller för utdelning i Pharmacia för första kvartalet 2003. Pharmacia Corporation kommer inte att göra någon tryckt årsredovisning för 2002. Viss information om bolagets resultat under 2002 finns dock att hämta via Pharmacias svenska hemsida: www.pharmacia.se. För ytterligare information: Marianne Bäärnhielm, informationsdirektör: 08-695 72 82, alt. 070-319 50 60 För ytterligare information om Pharmacia och Pfizer, besök bolagens hemsidor: www.pharmacia.se, www.pfizer.se. * Begreppet depå omfattar även kapitalmarknadskonto hos FöreningsSparbanken/samverkande sparbank, servicekonto hos Nordea Bank och konto hos Aktiesparinvest. [REMOVED GRAPHICS] Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad under april 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar