Antibiotikaprojektet beviljas kliniskt prövningstillstånd

Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog erhåller godkännande av Etikprövningsmyndigheten, att under 2019 genomföra en klinisk prövning av metod och teknik för bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter med svår infektion.

Pharmacolog har sedan två år bedrivit ett forsknings- och utvecklingssamarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet vid behandling av svåra infektioner. Samarbetet har resulterat i en klinisk prototyp och genom beslutet från Etikprövningsmyndigheten kommer den att kunna testas under 2019 med prover från inlagda patienter.

Korrekt antibiotikabehandling med adekvat dos är avgörande för om behandlingen skall få avsedd effekt. Idag ges de vanligaste antibiotika i samma dos till patienter med svåra infektioner oavsett patients vikt, ålder eller allmäntillstånd. Antibiotikadoserna riskerar därför att bli för höga hos en del patienter och för lågt hos andra. Då det idag saknas metoder att snabbt analysera antibiotikakoncentration i patienternas blod i rutinsjukvården riskerar en stor andel patienter få felaktig dos och följaktligen en ineffektiv behandling.

Hans Dahlin, Forskningschef och projektansvarig vid Pharmacolog kommenterar, ”Det är mycket glädjande att vi fått godkännande till klinisk prövning. Vårt långa och givande samarbete med Uppsala Universitet och Akademiska Sjukhuset går nu in i nästa spännande fas innebärande skarp klinisk prövning av den framtagna prototypen. Det skall bli oerhört spännande att flytta vårt arbete från laboratoriebänken till patientnära vårdmiljö i fortsatt nära samarbete med forskningsteamet på Akademiska sjukhuset.”

Miklos Lipcsey, projektkoordinator, docent och narkosläkare vid Akademiska Sjukhuset kommenterar, ”Många av sjukvårdens utmaningar kan lösas genom forskning och innovation. Vårt samarbete med Pharmacolog är ett mycket fint exempel på samarbete mellan sjukvård, akademi och biotechföretag, där den senare utvecklar en produkt som nu testas i sjukvård inom ramen av en forskningsstudie. Resultaten från studien kommer, att kunna möjliggöra effektiv och individanpassad antibiotikabehandling.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Om oss

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar