Fortsatta förhandlingar med internationell MedTech koncern

I en pressrelease publicerad den 6/9 2017 meddelade Bolaget att man tecknat ett intentionsavtal med en större MedTech koncern om att ingå ett långsiktigt samarbete. Målet var att ha ett avtal klart innan utgången av 2017 men tidsplanen har förskjutits något.

Avsiktsförklaringen innebar att parterna arbetar för att upprätta ett formellt partneravtal rörande integration av DrugLog®-teknologi i ett nyutvecklat system för effektiv hantering av cellgifter vid sjukhusapotek och vårdavdelningar. Arbetet med att etablera ett formellt avtal pågår men tidsplanen har förskjutits något och målet är att ha avtalet klart under första kvartalet.

Mats Högberg VD i Pharmacolog kommenterar: "Vi har mycket god kommunikation och intresset av att få färdigt ett avtal är stort från båda parter. Dock har vi efter hand upptäckt några områden som kräver lite mer ingående utredning, något som gjort att vi inte kunnat hålla tidsplanen."

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com

Om oss

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Prenumerera

Dokument & länkar