Pharmacolog introducerar ReVal™ på EAHP i Göteborg

Report this content

På den europeiska konferensen EAHP, som äger rum i Göteborg 21-23 mars, kommer Pharmacolog att introducera ReVal™. ReVal™ är ett system för att underlätta iordningställande av medicinering inom pediatrisk vård. Systemet baserar sig på den prototyp som utvecklats tillsammans med Astrid Lindgrens barnsjukhus med bidrag från Vinnova.

Vid den årliga konferensen för European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) kommer Pharmacolog för första gången att visa ReVal™. ReVal™ är ett system som underlättar för vårdpersonal inom pediatrisk vård att iordningställa läkemedel. Systemet använder sig av validerade instruktioner som finns lagrade i den nationella databasen ePed, och erbjuder lämpliga metoder för att kvalitetssäkra det iordningställda läkemedlet innan det ges till patient. Kontroll med hjälp av DrugLog® används för de mest kritiska läkemedlen medan streckkodsavläsning eller dubbelkontroll används för mindre känsliga substanser eller läkemedel som inte ges intravenöst. Systemet ger en förbättrad arbetsprocess och underlättar för vårdpersonal vid komplicerade och kritiska läkemedelsberedningar.

ReVal™ befinner sig ännu under utveckling men Pharmacolog har som ambition att kunna lansera produkten i Norden under hösten. Systemet kan länka sig mot andra databaser än den svenska ePed och kommer att lanseras internationellt längre fram.

Mats Högberg, VD för Pharmacolog kommenterar:  ”Vi är väldigt glada att kunna presentera ReVal™ på EAHP. Det känns särskilt angeläget att ta fram system som underlättar för vården att hantera läkemedel inom barnsjukvården. ReVal™ är också ett bra exempel på hur man kan integrera vår DrugLog® i ett system som kraftigt förenklar arbetsflödet.  Nu initialt arbetar systemet mot den svenska ePed databasen men är förberett att kunna hantera även andra datakällor. Det finns flera liknande internationella initiativ och intresset för lösningar som för ihop validerade instruktioner med metoder för kvalitetskontroll i ett effektivt arbetsflöde är stort. Vi ser därför goda möjligheter till en internationell lansering inom kort.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com

Prenumerera

Dokument & länkar