3G på G för FlexEnclosure

3G på G för FlexEnclosure FlexEnclosure, en division till Pharmadule Emtunga AB, har genom ramavtal kopplade till 3G-utbyggnaden i Sverige säkrat en stabil basbeläggning ett par år framöver. Avtalet omfattar ett stort antal basstationer där beställaren 3GIS svarar för huvuddelen. Vodafone är också med i bilden som beställare av resterande antal. FlexEnclosure levererar en helt nyutvecklad modul för inhysning av radiobasutrustning och kommer även att installera all utrustning som erfordras för att stödja radiodelen. Vad gäller 3GIS innebär avtalet även att FlexEnclosure kommer att fungera som ett logistikcenter avseende hantering av en stor mängd kundmaterial som ska med ut till basstationernas uppställnings-platser. Byggföretag som anlitats hämtar stationerna vid FlexEnclosures anläggning i Vara och sätter upp dessa på av operatörerna anvisade platser. FlexEnlosure levererar också kontinuerligt basstationer till Ericsson för GSM. Under de senaste åren har flera tusen levererats och dessa finns nu i bruk på ett stort antal platser runt om i världen, från Jamaica i väster till Kina i öster. För mer information kontakta Börje Toftgård, Divisions Chef, division FlexEnclosure Tel: +46 (0)512 770 400 Mobil: +46 (0)706 390 662 E-mail: borje.toftgard@flexenclosure.com Tomas Wängberg, VD Tel: + 46-512 32444 Mobil:+46-705 942 444 E-mail: tomas.wangberg@pharmadule.com FlexEnclosure är en division inom Pharmadule Emtunga AB. Pharmadule Emtunga levererar högtekno-logiska modulära anläggningar inom läkemedel, bioteknik, olja, gas och telecom. Antalet anställda inom Pharmadule Emtunga AB är ca 400. Verksamheten bedrivs i Stockholm, Göteborg och Vara. Omsättningen beräknas uppgå till en och en halv miljard SEK under 2002. Koncernen Pharmadule Emtunga AB består av tre divisioner: Pharmadule levererar kompletta modulära fabriker till läkemedels- och bioteknikindustrin för tillverkning av läkemedel. Emtunga förser olja- och gasindustrin med bostadsmoduler och tekniska moduler för bl a plattformar ute till havs. FlexEnclosure levererar sk shelters för telecom sektorn, moduler för mikroturbiner samt annan teknisk utrustning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00610/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmadule Emtunga AB är ett internationellt företag med tre divisioner: Pharmadule, Emtunga och FlexEnclosure. Företaget levererar kompletta modulbyggda anläggningar inom läkemedel-, offshore- och telecomindustrin.

Dokument & länkar