Ny stor exportorder till Pharmadule Emtunga

Report this content

Ny stor exportorder till Pharmadule Emtunga Pharmadule Emtunga AB har fått ytterligare en ny stor order från olje- och gasindustrin. Ordern innebär att en flytande, så kallad halvt nedsänkbar (semi-submersible), bostadsplattform, Safe Scandinavia, skall byggas om och kompletteras med nya bostäder för 256 man. Ordern kommer från det Norska börsnoterade bolaget Prosafe, idag ägare till flertalet av de gamla bostadsriggarna som byggdes av Arendalsvarvet för Consafes räkning. Ombyggnad av bostadsplattformen kommer att ske vid Pharmadule Emtungas anläggningar på Arendal i Göteborg. Plattformen beräknas anlända i december och kvarligga under ca 3 månader. Ombyggnaden är en anpassning av plattformen enligt kontrakt som Prosafe har tecknat med det Norska oljebolaget Norsk Hydro. Safe Scandinavia har åtagit sig att erbjuda förläggning för ca 600 man under färdigställandet av Grane-fältet i Nordsjön. Ordervärdet för Pharmadule Emtunga uppgår till ca 95 miljoner kronor. Detta kommer att innebära sysselsättning för i genomsnitt 50 man under 8 månaders tid vid företagets anläggningar i Emtunga och Göteborg. För mer information kontakta Klas Wallin, Marknadschef, division Emtunga Tel: +46 (0)31 726 03 35 Mobil: +46 (0)706 30 70 00 E-mail: klas.wallin@emtunga.com Tomas Wängberg, VD Tel: +46 (0)31 726 03 33 Mobil:+46 (0)705 942 444 Email: tomas.wangberg@pharmadule.com Emtunga är en division inom Pharmadule Emtunga AB. Pharmadule Emtunga levererar högteknologiska modulära anläggningar inom olja, gas, läkemedel, bioteknik och telecom. Antalet anställda inom Pharmadule Emtunga AB är ca 450. Verksamheten bedrivs i Stockholm, Göteborg och Vara. Försäljningskontor finns i Seattle och Houston, USA och Stavanger, Norge. Omsättningen under 2002 beräknas uppgå till en och en halv miljard SEK, varav ca 90% export. Riskkapitalbolaget Industrial Development & Investment (IDI) är huvudägare i Pharmadule Emtunga AB Koncernen Pharmadule Emtunga AB består av tre divisioner: Emtunga förser olja- och gasindustrin med bostadsmoduler och tekniska moduler för bl a plattformar ute till havs. Pharmadule levererar kompletta modulära fabriker till läkemedels- och bioteknikindustrin för tillverkning av läkemedel. FlexEnclosure levererar sk shelters för telecom sektorn, moduler för mikroturbiner samt annan teknisk utrustning. www.emtunga.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00900/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00900/wkr0002.pdf

Dokument & länkar