Pharmadule Emtunga har fått sin hittills största order

Pharmadule Emtunga har fått sin hittills största order Emtunga, en division av Pharmadule Emtunga AB, har fått en order på två anläggningar från det Italiensk-kazakstanska oljebolaget Agip-KCA. Anläggningarna innefattar bostadsmoduler komplett monterade på två stycken pråmar och ska vara i drift i maj 2003. Det totala ordervärdet överstiger 600 miljoner SEK. Ordern innebär att Pharmadule Emtunga fortsätter sin starka expansion i Göteborgs regionen, vilket leder till en rad nyanställningar inom framförallt konstruktion och projektledning. Samtidigt säkras också arbetstillfällen i Emtunga. Totalt kommer 250 personer sysselsättas under en nio månaders period. De två identiska anläggningarna är en uppföljning på den order som Pharmadule Emtunga fick för ett år sedan av samma kund. Skillnaden är att det nu ingår två pråmar komplett utrustade med kraftförsörjning, vattenrening, avloppsrening, avfallsförbränning, tankuppvärmning och komplett kyla och värme anläggning. Anläggningarna byggs för att kunna fungera i mycket extrema klimatförhållanden, från -36 till + 40 grader C. Bostadsmodulerna väger ca 900 ton vardera och pråmarna som är 95 meter långa och 16 m breda väger ca 1 300 ton vardera. Varje pråm har kapacitet att förlägga 130 man. Bostadsanläggningarna är helt gastäta, vilket behövs då oljekällorna i Kaspiska havet innehåller stora mängder giftiga svavelvätegaser som kan läcka ut vid oljeproduktionen. Pråmarna levereras till Pharmadule Emtunga av Bruces Mekaniska i Landskrona. Detta medför att Bruces har återkallat det varsel man tidigare lagt om friställande av 130 man. Emtungas egna produktion sker i Göteborg och Emtunga. Slutgiltigt färdigställandet kommer att ske på ett lokalt varv efter ankomst till Astrakhan. Emtunga har byggt bostadsmoduler för olje- och gasindustrin i världen sen 1974 och detta är den fjortonde och femtonde stora modulen man får order på sedan 1997. För mer information kontakta Klas Wallin, Marknadschef, division Emtunga Tel: +46 (0)31 726 03 35 Mobil: +46 (0)706 30 70 00 E-mail: klas.wallin@emtunga.com Tomas Wängberg, VD Tel: +46 (0)31 726 03 33 Mobil:+46 (0)705 942 444 Email: tomas.wangberg@pharmadule.com Emtunga är en division inom Pharmadule Emtunga AB. Pharmadule Emtunga levererar högteknologiska modulära anläggningar inom läkemedel, bioteknik, olja, gas och telecom. Antalet anställda inom Pharmadule Emtunga AB är ca 400. Verksamheten bedrivs i Stockholm, Göteborg och Vara. Omsättningen beräknas uppgå till en och en halv miljard SEK under 2002. Riskkapitalbolaget Industrial Development & Investment (IDI) är huvudägare i Pharmadule Emtunga AB Koncernen Pharmadule Emtunga AB består av tre divisioner: Pharmadule levererar kompletta modulära fabriker till läkemedels- och bioteknikindustrin för tillverkning av läkemedel. Emtunga förser olja- och gasindustrin med bostadsmoduler och tekniska moduler för bl a plattformar ute till havs. FlexEnclosure levererar sk shelters för telecom sektorn, moduler för mikroturbiner samt annan teknisk utrustning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00300/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmadule Emtunga AB är ett internationellt företag med tre divisioner: Pharmadule, Emtunga och FlexEnclosure. Företaget levererar kompletta modulbyggda anläggningar inom läkemedel-, offshore- och telecomindustrin.

Dokument & länkar