Pharmadule Emtunga häver avtal med Landskronavarvet

Report this content

Pressrelease Bakgrund Pharmadule Emtunga AB är sedan i våras kund till Landskronavarvet AB. Pharmadule Emtunga AB har lagt två separata ordrar till Landskronavarvet, en första avseende två pråmar för division Emtunga samt att division Pharmadule lagt en beställning avseende modultillverkning för en läkemedelsfabrik. För pråmleveransen gäller att utleverans har skett från varvet men för Landskronavarvet kvarstår att slutföra arbeten i Ryssland för avsevärt belopp samt garantiförpliktelser enligt avtalet. Modulleveransen omfattar totalt 113 moduler och fram till idag har 25 moduler levererats. Produktionen av resterande moduler var avtalade att ske med i stort sett dagliga leveranser fram till slutleveransen av sista modulen i mars 2003. Pharmadule Emtunga genomför sedan inredning och processinstallation i modulerna som därefter byggs samman i en komplett anläggning hos kund. Landskronavarvet AB under rekonstruktion Företagsrekonstruktionen inleddes den 26 september. Bruces Shipyard AB, Öresundsvarvet AB och Varvsudden AB är försatta i konkurs. I huvudsak var arbetskraften för produktionen av modulerna inhyrd från Bruces av Landskronavarvet AB men genom konkurskomplikationen har nu arbetskraften erbjudits projektanställning under vissa villkor i Landskronavarvet AB. Vid ikraftträdande av avtalet för modulerna förpliktigade sig Landskronavarvet AB att lämna en fullgörandegaranti utfärdad av svensk bank som säkerhet för att man skulle fullfölja sina leveranser. Trots upprepade löften om en sådan garanti har någon sådan inte lämnats. Rekonstruktören har den 14 oktober meddelat sitt beslut att inte samtycka till att en sådan garanti lämnas. Mot denna bakgrund och den stora osäkerheten med ägaren Fosen Industrier A/S och dess dotterbolag Fosen Mekaniska, där Fosen Mekaniska respektive Landskronavarvet AB är under rekonstruktion och det senares samtliga dotterbolag i konkurs, har tyvärr Pharmadule Emtunga inget annat val än att häva avtalet för modulleveranser. Pharmadule Emtunga anser att det finnes en stor yrkesskicklighet och kompetens hos de anställda i Landskrona och har till rekonstruktören respektive Landskronavarvet framfört att Pharmadule Emtunga AB är berett att tillsvidareanställa all personal som erfordras för modultillverkning, d v s ca 100 personer, samt att upprätta en produktionsenhet i Landskrona. En förutsättning för etableringen är tillgång till en lämplig lokal och vi har erbjudit Landskronavarvet att hyra den lokal i vilket produktion nu sker. Detta har tyvärr avvisats av Landskronavarvet AB. Genom denna avvisning tvingas Pharmadule Emtunga nu söka tillverkning alternativt etablering på annan ort och Landskrona skulle därigenom kunna gå miste om minst 100 kontinuerliga arbetstillfällen. Pharmadule Emtunga, som är under kraftig expansion och som långsiktigt satsar på att utöka sina produktionsresurser, skulle inom en snar framtid kunna starta ytterligare produktion av moduler för sin befintliga orderstock. Detta innebär att Pharmadule Emtunga kan utlova ett långsiktigt engagemang för den nya produktionsenheten utöver att slutföra resterande leveranser. Pharmadule Emtunga har genom sitt agerande visat stort ansvar för de anställda som arbetat med produktionen och även försökt minimera skadan för borgenärerna i den pågående rekonstruktionen av Lanskronavarvet. PHARMADULE EMTUNGA AB är världsledande leverantör av modulära anläggningar inom tre divisioner: PHARMADULE förser läkemedels- och bioteknikindustrin med högteknologiska fabriker för tillverkning av läkemedel. EMTUNGA förser olje- och gasindustrin med bostadsmoduler och tekniska moduler för oljeinstallationer till havs. FLEXENCLOSURE levererar telecom shelters för telecomindustrin och enclosures för mikroturbiner samt annan teknisk utrustning. Inom Sverige har vi kontor i Nacka, Emtunga (ca 10 mil öster om Göteborg), Vara och Göteborg. Produktionsanläggningar finns i Emtunga, Vara, Partille och Göteborg. Dessutom finns försäljningskontor i USA och Norge. Pharmadule Emtunga har ca 400 anställda och en omsättning på 900 miljoner kronor för år 2001, varav 90 % export. För mer information kontakta: Tomas Wängberg, VD Tel: + 46 (0)31 726 03 33 Mobil: + 46 (0)705 94 24 44 E-mail: tomas.wangberg@pharmadule-emtunga.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar