Affärsplan för Minievaporatorn

Report this content

PharmaLundensis Minievaporator för rening av miljöfarligt avfall från mindre företag är snart färdig, och bolagets styrelse har beslutat om en affärsplan för att kommersialisera produkten. Man har övervägt två modeller:

* Försäljning med ett engångsbelopp

* Uthyrning

Styrelsen anser att det finns flera betydande fördelar att hyra ut PharmaLundensis patenterade noll-koncentrat teknologi, snarare än att sälja maskiner:

* En uthyrning av Minevaporatorerna underlättar service. Om en maskin går sönder skickar vi en utbytesmaskin och företaget skickar tillbaka den trasiga maskinen. Efter reparation kan den lagade maskinen skickas ut till annan kund. Om maskinen i stället är såld måste den skickas tillbaka till ägarföretaget och utbytesmaskinen skickas tillbaka till oss. Blir således dubbla utbyten för en såld maskin, men bara ett utbyte för en uthyrd maskin.

* Underlättar uppgraderingar av maskinen. När en maskinen kommer in till vår verkstad kan vi lägga in de senaste uppgraderingarna och förbättringarna och skicka tillbaka maskinen. Det kommer säkert att bli sucessiva förbättringar av minievaporatorn efter hand som det inkommer erfarenheter av användning av maskinen.

* PharmaLundensis får bättre kontroll över teknologin och maskinerna om vi hyr ut dem snarare än säljer dem.

* PharmaLundensis erhåller regelbundna intäkter under maskinens hela livslängd med uthyrning.

* En uthyrning bygger upp ett värde i PharmaLundensis, eftersom bolaget då äger samtliga maskiner.

Styrelsen bedömer att uthyrning av ett 20-tal maskiner kan täcka PharmaLundensis nuvarande kapitalbehov. Uthyrning av ytterligare ett 10-tal maskiner skulle även kunna täcka betydande delar av kostnaderna för bolagets läkemedelsprojekt. Vidare bedömer styrelsen att företag som hyr en Minieaporator för att hantera deras flytande, miljöfarliga avfall kommer att spara flera hundra tusen kronor per år i reducerade reningskostnader, även när Minievaporatorns hyresavgifter avräknats.

Prenumerera