Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 10 januari 2020

Styrelsen i PharmaLundensis AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av units i den pågående nyemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Ny slutdag för teckning blir den 10 januari 2020. Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske under den förlängda teckningstiden.

Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgängligt på PharmaLundensis, Spotlight Stock Market samt Mangold Fondkommissions hemsidor :

www.pharmalundensis.se
www.spotlightstockmarket.com
www.mangold.se

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.

Prenumerera