Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 17 maj 2019

Styrelsen i PharmaLundensis AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av units i den pågående nyemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Ny slutdag för teckning blir den 17 maj 2019.

Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgängligt på PharmaLundensis hemsida (http://www.pharmalundensis.se) samt på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com).

Units kan under den förlängda teckningstiden fortsatt tecknas online på: www.mangold.se

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar