Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2018/2021 II

Report this content

Nyttjandeperioden för teckning av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemission i PharmaLundensis AB (publ) i november 2018 har nu avslutats. TO-innehavare var berättigade att teckna en ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 2.25 SEK per aktie per teckningsoption. Trots att teckningskursen under större delen av teckningstiden klart översteg gällande marknadskurs inkom det teckningar på 13 897 aktier för 31 268,25 SEK. Detta resulterar i att 13 897 nya aktier ges ut, vilket ger en utspädning på 0,050 %. Nytt antal aktier i bolaget uppgår till 27 757 777 st.

VD Staffan Skogvall: PharmaLundensis aktiekurs låg klart under teckningskursen under merparten av teckningstiden. Trots det inkom det överraskande ett mindre antal teckningar. Jag vill tacka dessa investere för deras förtroende, och känner mig övertygad om att det kommer att bli en bra investering när vi nu snart drar igång försäljning av vår Minievaporator.

Prenumerera