Marknadsmeddelande 184/18 – Sista dag för handel med BTA i PharmaLundensis AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, PHAL BTA, är den
3 augusti, 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PHAL BTA
ISIN-kod: SE0011061894
Orderboks-ID: 498M
CFI: ESNUFR
FISN: PHARMALUND/SH
Sista handelsdag: 3 augusti, 2018

Stockholm den 1 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.