Marknadsmeddelande 8/19 – Sista dag för handel med BTU i PharmaLundensis AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade unit, PHAL BTU, är den 15 januari, 2019.

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: PHAL BTU
ISIN-kod: SE0011788009
Orderboks-ID: 4MC1
CFI: MCMUXR 
FISN: PHARMALUND/UT 4 AK + 1 TO
Sista handelsdag: 15 januari, 2019

Stockholm den 11 januari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.