Nyemission blev övertecknad (slutligt utfall)

Report this content

Såsom meddelades i pressmeddelande den 22:e mars blev PharmaLundensis emission övertecknad. Efter slutlig sammanräkning inkom det totalt teckningar på 2 090 638 units, motsvarande 6 271 914 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 203 %. Efter emissionskostnader på ca 250 000 kr tillförs bolaget således ca 2.8 miljoner kronor. Units tecknades till ca 41 % med företräde.

Betalning och erhållande av units tecknade utan företräde
Tilldelning av units utan företräde kommer att ske i enlighet med metod som beskrevs i pressmeddelande 2021-02-08. Avräkningsnotor för units som tecknats utan företräde kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade units skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Mangold tillhanda inom 10 dagar. Om betalning inte sker i tid kan units komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades units.När emissionslikvid för units tecknade utan företräde har inkommit till Mangold kommer BTU (betald tecknad unit) bokas ut på angivet VP/depåkonto. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTU till aktier och TO.

VD Dr Staffan Skogvall:
Jag vill framföra mitt hjärtliga tack till alla investerare som tecknat! Det glädjer mig att det fanns ett så stort intresse för emissionen!

Nu satsar vi på att få färdigt Minievaporatorn så att försäljningen kan komma igång till hösten. Vi bedömer att apparaten fyller ett stort behov och kan ge goda och regelbundna intäkter till PharmaLundensis. Vi kommer även att fortsätta arbetet med den medicintekniska produkten mot kronisk bronkit, samt bedriva information till politiker och sjukvård om EcoFilter för sjukhus.
 

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021.


Prenumerera

Dokument & länkar