Positivt PCT patentbesked för EcoFilter

PharmaLundensis har erhållit positiva Fas 2-besked för bolagets internationella PCT-ansökan för EcoFilter-systemet. Uppfinningen anses uppfylla samtliga nödvändiga krav inklusive nyhet och uppfinningshöjd. Denna ansökan kan nu ligga till grund för nationella patent i merparten av världens länder som ingår i PCT-samarbetet.

VD Dr Staffan Skogvall: Nyligen beviljades patent för systemansökan i Europa, och nu kommer positivt besked för den internationella ansökan. Helt klart är att PharmaLundensis patentskydd för EcoFilter blir både djupt och brett.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Vidare erbjuder Bolaget EcoFilter som är ett system för att eliminera utsläpp av läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier från sjukhusens avloppssystem.

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar