Publicering av projektrapport för EcoFilter rening

Report this content

Projektrapporten för analyserna av EcoFilters förmåga att rena bort antibiotika från avloppsvatten med urin och avföring är nu klar. Den visar att EcoFilter tagit bort 99.9 % av alla testade antibiotika. Resultaten har tidigare beskrivits i korthet i pressmeddelande 190405.

Utvärderingen har utförts av Spago Nanomedical AB och består i en ”bioassay” där man utvärderar den hämmande effekten av olika testlösningar på växt av bakterier (E.coli) eller svamp (Saccharomyces cerevisiae) på odlingsplattor.

I en första testrunda bestämdes den hämmande effekten på växt av bakterier eller svamp av följande lösningar:

1. Kontroll med fysiologisk saltlösning.
2. Avloppsvatten före rening.
3. Avloppsvatten som renats genom EcoFilter, tidig fraktion.
4. Avloppsvatten som renats genom EcoFilter, mittfraktion.

Endast prov 2 (avloppsvatten före rening) gav en hämning av växten av baktierer/svamp som visar på närvaro av antibiotika i provet. Därefter koncentrerades proven 100 gånger varefter försöken upprepades för prov 1, 3 och 4. Inte heller nu sågs någon hämning av växten på odlingsplattorna. Slutsatsen blir att EcoFilter eliminerat minst 99,9 % av antibiotikan. I testet ingick både antibiotika mot bakterier (Ciprofloxacine, Imipenem, Vancomycin, Metronidazol, Tetracyclin, Penicillin V) och mot svampinfektion (Amphotericin B). 

Utförligare information om testerna kan läsas här: https://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2019/04/Project-Report-EcoFilter.pdf 

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se 

Prenumerera

Dokument & länkar