Registrering av nyemission hos Bolagsverket klar

Report this content

Registreringen av sommarens nyemission hos Bolagsverket är nu klar. Totalt tecknades det i emissionen 437 468 units.

Sista dag för handel med BTU blir 2019-08-26. Utsökning sker den 28:e augusti och nya aktier samt TO beräknas komma in på VP-konton ca två bankdagar därefter.

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall VD Telefon: 046-13 27 80 E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Prenumerera