Registrering av nyemission hos Bolagsverket klar

Registreringen av sommarens nyemission hos Bolagsverket är nu klar. Totalt tecknades det i emissionen 437 468 units.

Sista dag för handel med BTU blir 2019-08-26. Utsökning sker den 28:e augusti och nya aktier samt TO beräknas komma in på VP-konton ca två bankdagar därefter.

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall VD Telefon: 046-13 27 80 E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.

Prenumerera