PharmaUse utökar PCR-kapacitet för snabbtestning av Covid-19

Report this content

PharmaUse AB (”PharmaUse” eller ”Bolaget”) utökar sin PCR-kapacitet i Skåne med inköp av ytterligare utrustning som kan användas vid snabba PCR-tester för infektion i Covid-19. PharmaUse informerade nyligen om att Bolaget blev första privata aktör i Sverige att erbjuda utfärdande av reseintyg baserat på snabb PCR-testning. Genom att köpa in två AIGS-instrument (Automatic Intergated Genedetection System) samt kringutrustning från Techtum Lab AB (”Techtum Lab”) kan PharmaUse nu stärka testkapaciteten ytterligare och därmed möta de ökade behoven av PCR-testning och sammankopplat utfärdande av reseintyg.

PharmaUse är en leverantör av personlig skyddsutrustning inom vården och driver även ett antal center för testning av Covid-19 i södra Sverige. Bolaget har sedan början av mars 2021, som första privata aktör i Sverige, kunnat erbjuda PCR-tester för detektion av Covid-19 samt snabbt utfärdande av reseintyg (inom cirka 20 minuter). PCR-tester har högre tillförlitlighet än antigentester, vilket ofta används vid snabbtestning för påvisning av pågående Covid-19-infektion. Nu bygger PharmaUse ut PCR-kapaciteten ytterligare genom inköp av två AIGS-instrument från Techtum Lab, en etablerad leverantör av bl.a. diagnostiska instrument. Liksom Bolagets andra PCR-instrument, VitaPCR™, kan den nya AIGS-utrustningen genomföra analys av PCR-prover på kort tid och utan att behöva skicka prover för laboratorieanalys, vilket i normala fall innebär en svarstid på mellan cirka 24–36 timmar.

Till skillnad från Bolagets andra instrument, VitaPCR™, kan AIGS-instrumentet hantera fyra prover samtidigt. Svarstiden är något längre än för VitaPCR™, fördelen är att AIGS medför väsentligt lägre kostnad för kund. Därmed kan PharmaUse erbjuda utfärdande av intyg samma dag som testning utförts med AIGS-instrument.

Provsvar från PCR-tester krävs redan idag vid inresa till ett flertal länder, och Bolaget bedömer att allt fler länder kommer att införa samma krav framöver.

PharmaUse avser att koncentrera sin PCR-kapacitet till ett nyetablerat testcenter vid Hylle stationstorg i Malmö. Testcentret i Hyllie kommer även, liksom samtliga PharmaUse-center, erbjuda vanliga antigen- och antikroppstester. Bolaget använder virtuella kösystem/slottider för att motverka folksamlingar och därmed minska riskerna för smittspridning. Bokning görs via hemsidan för PharmaUse Testcenter (www.testcenter.nu).

För mer information, vänligen kontakta:
Sumit Duggal
CEO
PharmaUse AB

Telefon: +46 (0)730 64 03 98
E-post: sumit.duggal@pharmause.com
www.pharmause.com
www.testcenter.nu

PharmaUse i korthet:
PharmaUse AB är en snabbväxande leverantör av skyddsutrustning inom sjukvård och forskning. Bolaget hittar hållbara lösningar för att säkerställa smidig och säker leverans av sjukvårdsutrustning (med fokus på personlig skyddsutrustning). PharmaUse grundades i början av 2020 för att möta en tilltagande problematik kring global produktion och leverans av sjukvårdsmaterial till vården. Sedan dess har Bolaget etablerat samarbeten med certifierade producenter i Europa och Asien och levererat till kommuner och regioner runtom i Sverige. PharmaUse bedriver parallellt med sin kärnverksamhet inom sjukvårdsutrustning ett affärsområde för testning av Covid-19, med etablerade testcenter i södra Sverige. Mer information: www.pharmause.com.

Dokument & länkar