Om oss

PharmNovo AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla säkra och effektiva läkemedel mot neuropatisk smärta – ett område där det i dag saknas tillräcklig behandling. Bolagets läkemedelskandidat PN6047 har i prekliniska studier visat effektiv lindring av neuropatisk smärta i djurmodeller samt avsaknad av missbrukspotential. Bolaget ser också klinisk potential inom andra områden som till exempel kronisk hosta och opioidabstinens. PharmNovo grundades 2008 av Bengt von Mentzer, som har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och smärtforskning. PharmNovo har sitt huvudsäte i Medicon Village i Lund. Teamet består av namnkunniga forskare inom akademi och industri, och bolaget har ett omfattande internationellt nätverk av ledande experter och rådgivare. För mer information, besök pharmnovo.com och följ PharmNovo på LinkedIn.

Prenumerera