Delårsrapport för andra kvartalet (2018-05-01 – 2018-10-31)

Augusti-oktober

Nettoomsättning                                                                               539 (179) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)                             -4 593 (-2 079) KSEK

Nettoresultat                                                                                      -6 035 (-3 359) KSEK

Resultat per aktie                                                                               -0,45 (-0,29) SEK

Maj-oktober (halvår)

Nettoomsättning                                                                               1 395 (839) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)                             -7 727 (-4 012) KSEK

Nettoresultat                                                                                      -10 553 (-6 574) KSEK

Resultat per aktie                                                                               -0,84 (-0,57) SEK

I korthet 

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 201 % till 539 (179) KSEK och för halvåret med 67 % till 1 395 (839) KSEK.
  • Bruttomarginalen andra kvartalet uppgick till 68 (61) %.
  • För första gången når försäljningen under de senaste 12 månaderna 5 MSEK.
  • Den växande sälj- och marknadsavdelningen har förstärkt med två applikationsspecialister samt med en area sales manager.
  • PHI:s första distributörsmöte hölls i Dubai tillsammans med drygt 20 distributörsrepresentanter.
  • Utvecklingen av mjukvaran HoloMonitor App Suite 2.0 går enligt plan, med en planerad lansering i vår.
  • Bolaget inledde nyligen ett samarbete med immunteknologi vid Lunds universitet, i syfte att utveckla nya metoder för att odla och studera levande mikrotumörer icke-invasivt.

VD har ordet

För första gången når försäljningen under de senaste 12 månaderna 5 MSEK. Sedan förra rapporten har våra ansträngningar främst inriktats på att genomföra den ambitiösa marknadsexpansion som möjliggörs av kapital­anskaff­ningen i somras. Den växande sälj- och marknadsavdelningen förstärktes nyligen med två applikations­specialister samt en area sales manager. I november höll vi vårt första distributörsmöte. Totalt tog sig drygt 20 distributörsrepre­sen­tanter till Dubai för att dela erfarenheter och lära sig mer om HoloMonitor. Mötet var mycket uppskattat från båda håll och bekräftade utan förbehåll vår gemensamma syn — HoloMonitors betyd­ande marknads­potential. Vidare har teknikavdelningen utökats med ytterligare en ingenjör. Detta för att kunna bibehålla en hög servicenivå samtidigt som vi fortsatt utvecklar nya mjukvaru­­applikationer och tillbehör till HoloMonitor-produktlinjen.

Läs mer om distributörsmötet här

Utvecklingen av nästa version av vår nya programvara, HoloMonitor App Suite 2.0, går enligt plan och planeras att lanseras under våren. Utöver ytterligare mjukvaruapplikationer kommer App Suite 2.0 att stödja Software as a Service (SaaS), vilket gör det möjligt för oss att via vår hemsida erbjuda kunder att licensiera ytterligare applikationer och assays.

Som kommunicerades i förra veckan har vi inlett ett samarbete med institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet. Baserat på HoloMonitor-teknik, syftar samarbetet till att utveckla nya metoder för att kunna odla och icke-invasivt studera levande 3-dimensionella mikrotumörer. Mikrotumörer är särskilt intressanta för cancer­forskare eftersom de utgör källan till metastatisk cancer och ofta är resistenta mot cellgiftsbehandling, vilket är bakgrunden till att metastatisk cancer idag är svårbehandlad. Olika marknadsrapporter värderar den snabbt växande globala marknaden för 3D-cellodling till 600 – 1 400 miljoner USD årligen, med en förväntad årlig tillväxttakt (CAGR) om 15 – 35%.

Läs pressmeddelandet här

Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar