Direktförsäljning skapar resultat

I januari 2017 anställdes en dedikerad säljare för den nordiska hemmamarknaden. Omställningen till direktförsäljning på den nordiska marknaden har efter en uppstartsperiod resulterat i en tydlig försäljnings­ökning på den nordiska marknaden, omfattande såväl tillbehör som ett flertal HoloMonitor-instrument. Bland kunderna återfinns universitet i Bergen, Göteborgs universitet och Lunds universitet.

”Genom omställningen till direktförsäljning ser vi att dedikerad säljpersonal leder till ökad försäljning. Vi ser därför med tillförsikt fram emot stigande intäkter i takt med att marknadsföring och försäljning blir allt mer heltäckande, både på hemmaplan och internationellt”, säger Håkan Rosvall, försäljningschef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar