Förslag till styrelse i Phase Holographic Imaging AB

Report this content

Inför årsstämman i Phase Holographic Imaging AB den 25 september föreslås nyval av Maria Morin, Linda Neckmar och Johan Hyllner samt omval av Klas Cramborn (ordf.), Leland Foster, Mats Lundwall och Jan Richardsson som ordinarie styrelseledamöter. Ann Christine Egelberg föreslås som styrelsesuppleant. Styrelsen presenteras mer ingående nedan.

Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till ordföranden, ett prisbasbelopp till ledamot samt ett halvt prisbasbelopp till styrelsesuppleant.

Efter sju år i styrelsen har Bengt Falk avböjt omval.

Nyval

Maria Morin, f. 1974, är civilekonom och personal- och kommunikationschef för CellaVision AB (publ) som utvecklar och säljer digitala och automatiserade lösningar för medicinsk mikroskopering inom hematologi (klinisk blodcellsanalys). I sin nuvarande roll och genom tidigare befattningar inom Gambro AB, Perstorp AB och dåvarande Daimler­Chrysler A/S har Morin skapat en omfattande erfarenhet av publik kommunikation.

Linda Neckmar, f. 1973, är civilingenjör i kemi och VP Operations på Probi AB (publ) som bl.a. producerar den hälsosamma bakteriekultur som ingår i fruktdrycken ProViva. Neckmar har en lång erfarenhet av försäljning & marknadsföring, produktion och kvalitets­säkring inom Probi och tidigare inom BioInvent Interna­tional AB, som utvecklar innovativa cancerläkemedel vilka stimulerar patientens immunförsvar att angripa cancern.

Johan Hyllner, f. 1962, är adj. prof. vid Linköpings universitet och forskningschef för Cell and Gene Therapy Catapult i London — ett center of excellence för industrialisering av cell- och genterapier skapat av den brittiska regeringen. Under sin tid inom koncernledningen för Vitrolife AB (publ) grundade Hyllner och var VD för Scandinavian QC Laboratories AB, vilket 2000 förvärvades av Vitrolife och är idag en integrerad del av dess IVF-verksamhet. Under denna tid grundade Hyllner även stamcellsbolaget Cellartis (ursprungligen Cell Therapeutics Scandinavia AB), i vilket han var verksam som VD och senare som forskningschef fram till 2013. 2011 avyttrades Cellartis framgångsrikt och är idag en del av Takara Bio.

Omval

Klas Cramborn, f. 1949, ordför­ande sedan 2010. Cramborn, civilekonom, har en lång internationell karriär inom life science-branschen med tidigare ledande positioner inom Dentsply, Ferring Pharmaceuticals, Mölnlycke Healthcare, HemoCue och AstraTech.

Leland Foster, f. 1946, ledamot sedan 2012. Foster, filosofie doktor i mikrobiologi, är tidigare Chief Scientist för branschledande Thermo Fisher Scientific. Tidigare uppdrag innefattar VD-skap för Fisher Scientific Bioscience Group, svenska Perbio Science och HyClone Laboratories.

Mats Lundwall, f. 1948, ledamot sedan 2014. Lundwall är civilekonom med mångåriga internationella och centrala VD befattningar och styrelse­uppdrag inom life-science sektorn i Ferring Pharmaceuticals, Nordic Drugs, Euro Diagnostica, Santaris Pharma samt i Cellartis då detta förvärvades av franska Cellectis.

Jan Richardsson, f. 1960, ledamot sedan 2013. Richardsson, civilingenjör, är tidigare VD för skalp­kylningsbolaget Dignitana. Richardsson har även ett förflutet som försäljningschef vid Nederman och blod­analysföretaget HemoCue.

Ann Christine Egelberg, f. 1963, suppleant sedan 2004. Egelberg, civil­ekonom, har olika ekonomiuppdrag i södra Sverige. Egelberg är gift med Bolagets VD Peter Egelberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar