Intervju med VD Peter Egelberg

Med anledning av investerarträffen i Lund den 28 maj har Peter Egelberg, vd för Phase Holographic Imaging (PHI), idag en intervju i Biostock där han närmare förklarar innebörden av den senaste tidens pressmeddelanden gällande utvärderings­avtal med två större branschaktörer.

Min tolkning är att de har insett fördelarna med grundtekniken, holografisk mikroskopering, och bestämt vilket bolag som har de bästa förutsättningarna att tillhandahålla tekniken, säger Peter Egelberg, vd för PHI angående ett av bolagen.

Hela intervjun finns här.

Påminnelse om nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2

Innehavare av VP-konton måste kontakta sin bank direkt då ingen emissionsredovisning skickas ut.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 pågår fram till och med den 13 juni 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 11 juni 2019. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en kurs om 28,20 SEK/aktie. Samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas nyemitteras 648 338 aktier och PHI tillförs cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader.

Innehavare med VP-konton måste kontakta sin bank direkt för att ha möjlighet att nyttja teckningsoptionerna.

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på PHI:s (phiab.com), Sedermera Fondkommission (sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Fullständiga villkor för teck­nings­optioner av serie TO 2 finns tillgängliga i PHI:s prospekt utgivet i juni 2018.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PHI i samband med nyttjande­perioden av teckningsoptioner av serie TO 2. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om teckningsoptionerna, var vänlig kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar