Ledande life science tools-bolag tecknar teknikutvärderingsavtal med PHI

Report this content

Ett större börsnoterat bolag har tecknat ett teknikutvärderingsavtal med Phase Holographic Imaging (PHI). Avtalet syftar till att med tyngdpunkt på immunonkologi utvärdera PHI:s HoloMonitor-teknik för cellbiologiska tillämpningar. Utvärderingen förväntas ta minst sex månader i anspråk och utgöra grunden till den framtida relationen mellan bolagen. Till utvärderingen kommer PHI att tillhandahålla instrumentering och teknisk support.

Med en årlig omsättning på åtskilliga miljarder kronor är bolaget en ledande leverantör inom life science tools-segmentet. Life science tools är det marknadssegment inom life science som tillhandahåller instrument, reagenser, förbrukningsartiklar och andra laboratorierelaterade produkter till läkemedelsbolag, universitet och sjukhus.

Immunonkologi syftar till att behandla cancer genom att stimulera patientens immunsystem till att angripa cancern. I takt med de kliniska framgångarna har immunonkologi snabbt fått allt större uppmärksamhet och tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2018. Läs mer om priset och immunonkologi här.

Dendritiska immunceller upptäcker patogener och aktiverar immunsystemets T-celler för att oskadliggöra dessa. Immun­systemet behöver dock hjälp för att uppfatta cancerceller som patogena. De flesta immunonkologiska behandlingar syftar till att behandla cancer genom att aktivera patientens T-celler och på så sätt hjälpa patientens immun­system att oskadliggöra cancerceller.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar